KALENDÁŘ HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ HISTORIE 1919 - 2012                        

                               TJ SOKOL OSTROVAČICE z. s.

 

1919: 1.prosince ustavující schůze TJ Sokol Ostrovačice.
1922: pořízení cvičiště koupí od velkostatku, 2x dětské divadlo, Sněhurka, hráno u Svítilů, veřejné cvičení všech složek před domem č. 11 za účasti jednot z Říčan, Veverských Knínic a Domašova.
1923: veřejné cvičení za účasti všech složek na novém cvičišti.
1926: VII. všesokolský slet, Praha, za účasti Bohumila Drábka z naší jednoty.
1927: Okrskové veřejné cvičení III. okrsku účast 65 cvičenců všech složek okrsku.
1932: IX. Všesokolský slet Praha za účasti 5 dorostenců: Ustohal Jan, Valnoha František, Valnoha Jaroslav, Jelínek Josef, Žaloudek Karel.
1934: založen oddíl stolního tenisu a odbíjené vzpomínkový slet obou brněnských žup Máchala a Vaníčka na rok 1914, kdy byl zavražděn rakouskouherskými četníky bratr Pavlík.
1935: změna ve vedení TJ - nastoupili mladí členové. V létě se konalo veřejné cvičení „Den dorostu“ za účasti jednot  z Říčan, Kínínic, Javůrku a Rosic.
1938: X.všesokolský slet.
1939: vzpomínka k uctění památky Mistra Jana Husa u Nedbálků, Dožínky členové tančili Českou a Moravskou besedu.
1940: divadelní představení Vojnarka.
1941: 13. dubna zastavení činnosti Sokola.
1942-1945: sdružení do turistických kroužků - výlety, vznik kuželkářského klubu.
1945: obnovena činnost Sokola, uspořádány velké dožínky,
1946: vyrovnání cvičiště, postavení klubovny.
1947: dožínky, záměr zahájit stavbu sokolovny.
1948: se konal v Praze XI.všesokolský slet za naši jednotu cvičili: 4 muži, 5 žen a 4 dorostenky, veřejné cvičení, cvičilo celkem 244 cvičenců, sjednocení tělovýchovy.
1949: zrušeny sokolské župy, zřízen Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport, zaveden Tyršův odznak zdatnosti.
1951: založen hokejový oddíl.
1956: zvolen nový výbor, předseda Krška Oldřich, založen loutkový odbor, přidělen pozemek za cvičištěm - budování kluziště.
1957: založen hokejový odbor, stolní tenis a odbíjená, ve spolupráci s MNV byla vybudována vodní nádrž, vznik ČSTV, byla schválena stavba sokolovny a uskutečněna sbírka na pořízení plánů ve výši 1600 Kč.
1957: 5.10. započato se stavbou sokolovny.
1962: dokončení stavby sokolovny, 14.října slavnostní otevření sokolovny.
1955-60: účast našich cvičenců na Spartakiádách v Praze.
1965-70: účast našich cvičenců na slovenských slavnostech v Popradě a Pezinku.
1966: zvolen nový výbor předseda Trnka Josef.
1969: zvolen nový předseda TJ Karel Antl, ples TJ.
1971: založen oddíl kuželkářů – vedoucí Alois Zmeškal, Sportovní akademie, ples TJ.
1972: inventarizace majetku TJ k 31.12.1971 ZP 2767236 Kčs, DKP 82110 Kč, výměna kotle na ustřední topení 16000 Kč, založen pododdíl šermu /pobočka Litostrov/.
1973: zahájena výstavba kabin za sokolovnou, ples TJ, Sportovní akademie, oplocení cvičiště 408 m.
1974: turnaj ve stolním tenise pro neregistrované, zájezd na Safari Dvůr Králové.
1975: Spartakiáda v Praze zúčastnilo se z naší TJ 5 mužů, 1dorostenka, 1 mladší žákyně, ples TJ.
1976: zakoupen vysouvací žebřík, zájezd na MS v ledním hokeji do Vídně.
1977: koupě domu č.p. 37, uzavřena smlouva s Brno-sportem o pronájmu, ples TJ.
1978: zájezd do Maďarska na PMEZ ve fotbale, dokončení a otevření kabin za sokolovnou.
1979: slavnostní schůze k 60.výročí založení TJ Sokol Ostrovačice, ples TJ.
1980: Spartakiáda v Praze  zúčastnilo se 5 mužů z naší TJ, zájezd na ČS do Prahy, sportovní akademie.
1981: havárie přívodního kabelu el. instalace do sokolovny, letní noc, zájezd na fotbal do Prahy, zájezd na Safari Dvůr Králové.
1982: pronájem kabin OÚNZ, ples TJ, Letní noc.
1983: turnaj neregistrovaných ve stolním tenise, ples TJ.
1985: Spartakiáda v Praze zúčastnilo se z naší TJ 7 mužů, byla uspořádána sportovní akademie, zájezd na Spartakiádu do Prahy, Májová zábava, Letní noc, Letní tábor pro 30 dětí, Mikulášská nadílka
1986 plynofikace sokolovny, stavba nového komínu, výroba venkovních stolů a laviček sportovní akademie, Májová zábava, výlet Stezkou Pohádky Máje, Letní noc, Letní tábor, Mikulášská nadílka.
1987: Májová zábava, Letní noc, Letní tábor, Mikulášská nadílka.
1988: nátěry radiátorů, Letní noc, Mikulášská nadílka, Volejbalový turnaj.
1989: Letní noc, Letní tábor, Oslava 70.Výročí založení TJ Sokol Ostrovačic.
1990: Spartakiáda v Praze za účasti 6 mužů z naší TJ, Letní noc, Letní tábor, volba nového předsedy – Alois Zmeškal, TJ Sokol Ostrovačice se stává samostatným subjektem.
1991: TJ Sokol Ostrovačice zůstává pod ČSTV.
1993: generální oprava střechy sokolovny soudní pře s Župou Jana Máchala oprava jeviště - opona
Letní noc, Camp 93, školení cvičitelů, výpověď z nájmu Brno - sportu.
1994: Velikonoční turnaj ve volejbalu, malování sokolovny, natírání laviček, koncesní listina – hostinská činnost, ubytování, Letní noc,Camp 94, školení cvičitelů, večer k výročí TJ.
1995: natírání oken, oprava budovy č.p. 37, vyčištění studny, Camp 95, Letní noc, koncert.
1996: oprava parket, rekonstrukce střechy vchod, vymalování kanceláře, oprava rýn, školení cvičitelů, kolaudace kabin, Camp 96, Letní noc, soud s Župou Jana Máchala.
1997: oprava střechy sněhové zábrany, oprava sociálního zařízení, oprava elektroinstalace-jeviště
ohodnocení majetku – ČSTV Praha, Letní noc, Camp 97.
1998: vypracování inventárního registru členů pro ČSTV, převedení majetku ČSTV Praha na TJ Sokol Ostrovačice, oslava výročí 950. Ostrovačic, Letní noc, Camp 98, pořádání Táborového ohně, vymalování vchodu do sokolovny, zasazení mříží do oken – sklep.
1999: oprava krovů budov č.p.37, obložení kuchyně, oprava opony, registrace převedeného majetku
vystoupení Souboru lidových tanců, Camp 99.
2000: oprava střechy budova č.p.37, Camp 2000.
2001: odvolací soud s Župou Jana Máchala, jednání o pozemku mezi Farností Ostrovačice a TJ Sokol
Táborový večer, turnaj ve florbale,Camp 2001.
2002: posezení u táborového ohně, Camp 2002.
2003: výměna parket, Posezení u táborového ohně, vystoupení souboru Ondráš, Camp 2003.
2004: oprava sprch, rekonstrukce osvětlení, položení podlahy na jevišti, nátěry a malování sokolovny, Camp 2004.
2005: nátěry jeviště, Camp 2005, první Dětské hody, navázání spolupráce s divadelním souborem Ostroš Ostrovačice.
2006: rekonstrukce střechy, první Ostrovačické svícení a štrůdlování.
2007: zvolen nový předseda TJ Jan Pokorný.
2008: Camp 2008¨.
2009: výměna střešní krytiny budov č.p.37, oprava střechy – kabiny, výměna radiátorů v sokolovně + nové obložení, 90. výročí TJ Sokol Ostrovačice, Camp 2009, rekonstrukce sociálního zařízení a předsálí.
2010: vybudování malého sálu, oprava kabin stropy, vymalování, vymalování kanceláří, oprava rýn
taneční zábava, Camp 2010 superbiky, MS.
2011: rekonstrukce sprch, šaten a bočního vchodu, výměna bočních dveří, rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně, rekonstrukce bytu správce, výměna oken a radiátorů v kabinách, oprava přívodu tepla do kabin, Camp 2011 superbiky, MS.
2012: položení nové podlahy v kabinách, instalace sítí a basketbalového koše, výměna oken v sokolovně, vymalování sokolovny, nové vstupní dveře u kabin, pálení čarodějnic - Country večer, Florbalový turnaj, Letní noc, Camp 2012 superbiky, MS, nový správce sokolovny pan Karel Chytka, 13. 10. Sportovní akademie k 50.výročí otevření sokolovny, taneční zábava.
Od otevření sokolovny využívá její prostory v dopoledních hodinách Základní škola v Ostrovačicích
Od roku 1994 se každoročně pořádá Velikonoční a Vánoční turnaj ve volejbale.
Od roku 2005 se naši členové účastní Dětských hodů.
Od roku 2006 se pravidelně koná ku příležitosti zahájení cvičení Ostrovačické svícení a štrůdlování.
Od roku 2011 oddíl aerobiku pořádá Jarní a Podzimní závody v sokolovně
Rekonstrukci sociálního zařízení, předsálí, sprch, šaten a chodby, vybudování malého sálu, oprava topení a výměnu oken v kabinách, výměnu oken v sokolovně jsme zrealizovali ve spolupráci s Městysem Ostrovačice, taktéž se společně podílíme na kulturních akcích.
2012  Výroční členská schůze: zvolený výbor
předseda                   Jan Pokorný
místopředseda          Rostislav Krška st.
hospodář                   Jiří Božek
hospodář budovy       Ing. Luboš Zeman
členská základna       Ing. VlastaMoravová
cvičitelé                     Ing. Anna Smutná                                                              
zdravotník                 Petr Řezanina
revizní komise                                                                                     
předseda                   Rostislav Krška ml.
členové                      Oldřich Bartoš, Jitka Kžížová

ODDÍLY:                                         vedoucí                                počet členů

Rodiče s dětmi                            Jitka Křížová                                     26
Žáci a žákyně                             Anna Smutná                                     31
Dětské hody starší stárci            Vlasta Moravová, Mirek Pelikán          24                              
Dětské hody mladší stárci          Jitka Křížová, Anna Smutná                30
Aerobic děti                               Martina Brychtová                              13
Jóga                                           Marie Mikulášková                             16
Florbal žáci                                Petr Řezanina                                     10
Florbal dorostenci                      Stanislav Studený                               10
Florbal a volejbal muži               Luboš Zeman                                     17
Volejbal ženy                             Simona Studená                                 10
Stolní tenis                                Rostislav Krška ml.                               9
Biatlon                                       František Patočka                               13
Tenis                                         Luboš Zeman                                      10
                         
Komerční cvičení
Zumba, trampolíny,stepaerobik: Martina Brychtová
Slow tuning, pilates: Zlatuše Zbořilová
Pronájem: Oddíl kopané Říčany                      

Výbor TJ SOKOL Ostrovačice
22. 12. 2012