Dětské hody

Mladší děti
Cvičitelky: Anna Smutná
Starší děti
Cvičitelé: Mirek Pelikán a Hana Smutná
Kdy:
každý pátek od 17:30 do 19:00
Věk: od 3 do 15 let

V letošním roce se uskutečnili Dětské hody již po deváté s účastí 54 stárků. Všechni naši stárci jsou členy TJ Sokol Ostrovačice. Naše příprava začíná v září, kdy se všichni sejdeme na Podhoráckém festivalu ve Velké Bíteši a zahájíme tím náš nový taneční rok. Potom následují tréninky každý pátek, kdy se učíme nová taneční pásma. Vystupujeme i na různých akcích, jako na plese Městyse Ostrovačice,na plese Zámečku ve Střelicích, na Setkání důchodců a na Pohádce máje. Každoročně pořádáme vánoční besídku , na kterou zveme naše kamarády ze Zámečku ve Střelicích.V květnu jezdíme na soustředění na Obůrku. Letos jsme tam byli již potřetí. Děti připravují dětskou tombolu a její výtěžek ve výši 5000Kč věnujeme kamarádům ze Zámečku ve Střelicích. Dva týdny před hodama chodíme zvát nače spoluobčany a firmy na hody. A potom už nastane ten vytoužený den, kdy se ráno postaví máje a stárci se obléknou do krojů. Ty starší mají kyjovské kroje a ty mladší mají od letoška naše Ostrovačické kroje, které nám ušily naše šikovné maminky paní Soňa Müllerová a Ilona Rousková. Potom hlavní stárci požádají pana starostu o vydání hodového práva a jdou průvodem po městysi, kde na 4 zastávkách zatančí a rodiče jim připraví občerstvení. Po návratu do sokolovny se stárci předvedou ve svých pásmech no a večer je zábava. Dětské hody už se staly tradicí, na které se podílí nejenom stárci ale i cvičitelé, Městys Ostrovačice, sponzoři, rodiče a všichni ostatní, kteří nemalou mírou přispívají k úspěchu dětských hodů.

Dětské hody