Volejbal

Vedoucí žen: Vlasta Moravová
Vedoucí mužů: Luboš Zeman
Kdy: ženy – každý pátek od 19:00 do 21:00
        muži – každý čtvrtek od 20:00 do 22:00 

ODDÍL VOLEJBALU
Začátky volejbalu v Ostrovačicích se datují do roku 1985, kdy pár mužských nadšenců se začalo pokoušet o první smeče. Formu a řád tomuto snažení dal až v roce 1987 pan Otakar Straka, který začal muže trénovat. Nedlouho poté se začaly scházet i ženy. V roce 1989 už jejich hra dosáhla takové úrovně, že dostali odvahu a uspořádali první Velikonoční turnaj, který se stal tradicí, a v roce 2012 byl již jeho 22. ročník (jedna dvouletá přestávka – pro úplnost). Turnaje se během let zúčastnilo mnoho družstev, ale v posledních letech se pravidelně setkáváme hlavně s týmy z Dolních Dunajovic a Zhoře u Jihlavy. Do Zhoře jezdíme pravidelně na oplátku v prosinci na volejbalový turnaj s názvem Memoriál Julia Fučíka. Na těchto turnajích se samozřejmě jak muži, tak ženy snaží o co nejlepší umístění, ale zde jde především o setkání s dlouholetými přáteli.

V 90. letech se muži zúčastnili i několika turnajů pořádaných ČSTV. Největšího úspěchu dosáhli v roce 1995 ve Spartakiádním poháru pro neregistrované hráče, kdy postupně vyhráli základní a okresní kolo. Po vítězství v okresním kole postoupili do krajského finále, ve kterém obsadili 2. místo, a jen prohra ve finále je stála postup na největší republikový volejbalový turnaj v Dřevěnicích.

Ženy si na své turnajové zkušenosti počkaly až do roku 2008, kdy se přihlásily do Volného přeboru brněnského kraje, který se hraje dvoukolově v jarních a podzimních měsících. Se střídavými úspěchy, zato s velkým nadšením sbírají své zkušenosti. Účastní se také tzv. Buchtičkového turnaje, ve kterém nejde jenom o úspěch ve volejbale, ale i o kuchařské umění.

Během 27 let existence prošlo volejbalovým oddílem mnoho hráčů. V našich řadách jsou i takoví, kteří byli u zrodu a jsou nám věrni dodnes. Největší dík ovšem patří zakladateli – panu Otakaru Strakovi, kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat a popřát mu především pevné zdraví.

 

Simona Studená a Luboš Zeman                                                                        

Volejbal